۲ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

سمفونی صد و نودم: خصوصے |1|

  • وقایع نگار
  • شنبه ۲۹ آبان ۹۵
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

سمفونی صد و هشتاد و نهم: بوت [بوی تو]

 واے ... بوے عطرِش خیلے بده! 

 واے ... بوے عطرِش... 

 واے ... بوے عطرِش خیلے خوبـہ! 

نوشتـہ هاے یکـ مبتلا بـہ پارادوکسُ مےخونے...