بهترین تعریفِ عشقُ تو فیلمِ Vicky Cristina Barcelona دیدم. 

+ ببینید حتماً!