Susanna Kaysen: " دیوانـہ یکـ آدم شکستـہ نیست  

 اگر تا بـہ حال دروغ گفتے و از آن لذت بردے 

 اگر تا بـہ حال آرزو کردے کـہ اے کاش بچـہ بودے 

 دیوانـہ من و تو هستیم. طغیان کردہ."

[Girl, Interrupted [1999