یک. هنوز که هنوز است اوقات مشترک من و الف با Gameهای آنلاین Multiplayer پُر می شود. از این که بنشینیم و با هم Gameهای دو نفره بزنیم، راجع به نتایج و بُرد و باخت هایمان به بحث و تحلیل بپردازیم عیناً بچه های ذوق مرگ شده نیشمان تا بناگوش باز می شود.

اولین Game آنلاین که می زدیم، Shellshock بود. اوایل با ترفندهای جورواجور می رفتیم تا مثلاً یک زوج Pro شویم. کم کم که آن بازی حوصله سر بَر از سرمان باز شد به Cs همان Counter Strike معروف قدیمی می رفتیم و کُلی ساعت تمرین می کردیم. یکم که از مود این یکی هم خارج شدیم MiniClip باب شد و بازی 8Pool. که سایت خراب شد و ما به سان آواره ها مشغول یادگیری Warcraft شدیم. xD

 آیا کودک درون ما بیش از حد فعال است؟ :| 

آیا هنوز بچه ایم؟ :|| 

به هر حال از این مسئله خیلی راضی یم. لااقل این یکی ویژگی ما چفت و جور همدیگر است.

دو. یکی از دیگر سرگرمی های دونفرۀ من و الف تست های روانشناسی است. که البته یادم نمی آید چه کَسی آن را باب کرد ولی از آن جا که هردوی ما به مقولۀ روانشناسی علاقه مندیم معمولاً وقتی حوصلۀ الف کــــش بیاید می نشینیم و تست های درست حسابی می زنیم. 

دیروز که تست "آیا به پایان رابطه تان نزدیک هستید؟" را می زدیم. طبق معمول الف با خوش بینی افراطی که وقتی با هم همدیگر مشکلی نداریم، اوج می گیرد ، تند تند به سوالات جواب می داد. من هم جداگانه می زدم و از پاسخ های یکی در میان متفاوت مان مبهوت می شدم. 

مثلاً یکی از سوال های تست این بود که چند بار در روز با هم دعوا می کنید؛ من جواب داده بودم: روزی یکبار و الف جواب داده بود: چند روز یکبار. که من به حالت اعتراض گفتم: " تستُ به مسخره گرفتی؟ خب صادقانه جواب بده!" و الف در عین خونسردی گفت: "خب به نظر من اینطوری میاد!"

که نهایتاً نتیجۀ تست این شد که از نظر من باید به مشاوره [البته اگر زن و شوهر باشید] مراجعه کنید و از نظر الف تبریک می گوییم. رابطۀ شما هیچ مشکلی ندارد!!!!! :|